Riskkapital

Riskkapital kallas sådant kapital som investeras i ett företag av en extern investerare, en så kallad riskkapitalist.

Så fungerar riskkapital

Riskkapitalisten får en ägarandel i företaget i utbyte mot pengarna som han eller hon investerar. Hur stor ägarandelen blir är en förhandlingsfråga mellan företagaren och riskkapitalisten. Faktorer som spelar in är såklart hur mycket riskkapital som investeras samt om det finns några andra riskkapitalister som också investerar i samma företag. Det är inte ovanligt att företagare har sålt stora delar av sina företag i utbyte mot kapital för att kunna växa snabbare.

Är riskkapital rätt för dig?

Riskkapital kan vara ett bra sätt för ett företag att expandera snabbt om företaget inte har eget kapital att finansiera en expansion med. Det kan vara om exempelvis ett företag vill lansera sig på en ny marknad utomlands eller för att investera i nya fabrikslokaler för att kunna möta en ökad efterfrågan.

Det finns många saker som du måste begrunda innan du bestämmer dig för om riskkapital är rätt väg för dig. När du tar in riskkapital ger du också bort en del av ditt företag i utbyte mot pengarna. Det kan bidra till att företaget växer snabbare men innebär också att du förlorar ditt självbestämmande.

En riskkapitalist kommer ofta med krav på hur han eller hon vill att verksamheten ska styras innan de investerar några pengar. Det har de all rätt att göra med tanke på att det är de som riskerar sina pengar för att ditt företag ska kunna expandera. Därför är det viktigt att du och riskkapitalisten delar samma syn på hur företaget ska utvecklas inom den närmsta framtiden.

Försök vänta så länge som det är möjligt med att ta in riskkapital i ditt företag. Ju stabilare och större ditt företag är innan du tar in riskkapital förbättrar du din förhandlingsposition när det kommer till att förhandla om hur stor andel av ditt företag du vill sälja.

Hitta en riskkapitalist som kompletterar din verksamhet

Om du har bestämt dig för att ta in riskkapital ska du fundera noga över vem du vill ta in som riskkapitalist. Kom ihåg att det här är ett partnerskap som förhoppningsvis kommer pågå i flera år och det gäller att välja rätt. Du vill inte bara ha någon som kan bidra med pengar utan även med kunskap och kontakter du är i behov av.

Tänk ut vilka områden som du behöver hjälp och försök hitta en riskkapitalist med tidigare erfarenheter av dessa områden och med rätt kontaktnät. Berätta sedan för denne på vilket sätt dessa kunskaper skulle hjälpa dig och ditt företag.

Ett exempel skulle kunna vara om du vill göra en utlandsexpansion till Tyskland och börja sälja dina produkter där. Då skulle det vara bra med en riskkapitalist som har tidigare erfarenhet av den tyska marknaden och har kontakter med tyska grossister och liknande.