Väx med eget kapital eller kapital från din omgivning

Att växa med eget kapital som du fått in via ditt företagande är drömscenariot för de flesta. På detta sätt slipper du stå i skuld till någon och kan växa i den takt du själv önskar med bibehållen kontroll över ditt företag. Men det kan finnas situationer när det egna kapitalet inte räcker till för att göra den satsning du önskar. Om du inte kan växa med det egna kapitalet som du förfogar över idag kan du undersöka vilka alternativ som finns i din närmsta omgivning.

Family, friends and fools

Family, friends and fools kallas en av de vanligaste finansieringsformerna. Med detta menas att din närmsta bekantskapskrets är villiga att ställa upp för dig och låna ut till dig från sina egna pengar. Uttrycket är halvt på skämt och halvt på allvar; din familj och vänner ställer hellre upp för dig när ingen annan gör det – är de tokiga (fools) som gör det?

Som med alla finansieringsalternativ gäller det att tänka sig noga för. Vad händer om du lånar pengar av en familjemedlem eller vän och din satsning misslyckas? Kommer du att kunna betala tillbaka de pengar du lånade? Det finns alltid en risk att vänskapen går förlorad eller att det blir bråk i familjen. Tänk dig alltså noga för innan du lånar pengar av din familj eller en vän. Det kan bli väldigt dålig stämning mellan er om deras pengar går förlorade. Det är inget du vill riskera.

Belåning av privat egendom

Om du inte personligen har tillräckligt med eget kapital på sparkontot kan ett alternativ vara att belåna privat egendom för att finansiera din satsning. Även denna lösning medför risker och gör att du blir personligen ansvarig för lånet. Om du har en låg belåningsgrad på din bostad och din privata ekonomi tål räntehöjningar kan ändå det här vara en bättre lösning än traditionella företagslån så länge bolåneräntan är lägre än låneräntan.