Crowdfunding

Crowdfunding är en ganska ny finansieringsmetod som blivit möjlig tack vare Internet. Med crowdfunding kan du söka små summor pengar från många människor från hela världen. Om tillräckligt många går in med sina små investeringar kan det ändå bli mycket pengar i slutändan.

Så fungerar crowdfunding

Det finns speciella sajter på nätet där du lägger upp din crowdfunding-kampanj och presenterar ditt företag eller den idé du vill förverkliga. Om en användare på sajten tycker din idé är bra kan denne välja att bidra med pengar för att hjälpa till att förverkliga den. Det finns två typer av crowdfunding – belöningsbaserad crowdfunding och andelsbaserad crowdfunding.

Belöningsbaserad crowdfunding

Belöningsbaserad crowdfunding innebär att de som bidrar med pengar till ditt projekt får en belöning när projektet är färdigt. Ju mer pengar en person skänker desto större blir belöningen.

Ett exempel på detta är den svenska filmen Kung Fury som finansierades med crowdfunding via sajten Kickstarter. Det fanns olika belöningssteg som fastställts i förväg och som presenterades på sidan. De som bidrog med 5 dollar fick access till en produktionsdagbok på nätet om filmens utveckling. Bidrog man med 30 dollar fick man en Bluray-skiva med den färdiga filmen när den blev klar. Den allra största belöningen var en roll i filmen om man skänkte 10 000 dollar! Givetvis fanns det flera belöningssteg utöver dessa.

Fördelen med belöningsbaserad crowdfunding är att du kan få in mycket pengar utan att behöva ge bort andelar i ditt företag eller projekt. Det är dock väldigt svårt att skapa en kampanj som får den spridning man behöver för att få in riktigt mycket pengar. För att lyckas måste man sticka ut och det är inte alla produkter som passar för belöningsbaserad crowdfunding. Konsumentprodukter, appar och till viss del filmer har visat sig fungera för denna typ av crowdfunding.

Om du ska lägga upp en belöningsbaserad crowdfundingkampanj så är det viktigt att tänka på att du vänder dig direkt till dina konsumenter – inte investerare. Givetvis måste du visa att du kommer klara av att leverera produkten så att användarna känner förtroende för att satsa sina pengar på dig. Men du måste också tänka på att marknadsföra själva produkten eller tjänsten du vill skapa så den direkt tilltalar publiken som du vill sälja den till. Lägg därför mycket tid och energi på skapandet och presentationen av din kampanj!

Andelsbaserad crowdfunding

Andelsbaserad crowdfunding är mer likt vanligt riskkapital och innebär att människor kan investera i ditt företag eller projekt och få en ägarandel. Den stora skillnaden mot vanligt riskkapital är att fler människor kan gå in med pengar och att allt sker på nätet. Eftersom det är flera människor som satsar brukar också summan per person bli mindre.

Fördelen med andelsbaserad crowdfunding är att du kan få in mycket pengar utan att behöva ge upp lika stor andel av ditt företag som en riskkapitalist skulle kräva. En nackdel är att det blir svårt att bygga en relation till de som investerar i ditt företag eftersom kontakten sker via nätet. Du vill inte ge bort en så stor andel av ditt företag att du tappar kontrollen över det till personer du egentligen inte känner.